2017-04-22
pati-cafa.students.

2107-05-20 17-16 Huashan 1914 C_051_resize
.
pati-cafa.students.
huang.liling.. kim.ji-hyun.. zhang.xinyi.. xu.tengzan.. cheng.cheng.. wen.yayuan.. cui.qunlin.. cui.tiantu.. wang.tianyao.. zhou.bei.. quan.ying.. zhang.tianyi.. liu.sha.. wang.yihe.. miao.gang.. zhang.yuyang.. shen.ziyu.. he.yifei.. wang.mingyang.. gong.yi.. zhang.kaihang.. kim.layeon.. kim.soyeon.. kim.jiae.. kim.jin-a.. noh.sung-ill.. park.do-hwan.. ahn.jihee.. oh.sunjung.. lee.seo-gyeong.. lee.tae-yeon.. jang.hyeon-jeong.. choi.jiwon.. lee.jae-ok.. choi.bum
‘design.on.the.road’.
2017.4.. huashan.1914.creative.park.. taipei

posted by ssahn at 2:47 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2017-04-20
cui.tiantu.. zhou.bei

2017-04-18 11-27-cuitiantu zhoubei_31_resize
.
cui.tiantu.. zhou.bei
students.. vis.com.. cafa.
2017.4.. jiufen.. taiwan.

posted by ssahn at 9:34 am in one.eye | comments (0)

 marcel229.jpg

old.data
  • July 2020
  • June 2020
  • May 2020
  • April 2020
  • March 2020
  • February 2020
  • January 2020
  • December 2019
  • November 2019
  • October 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • July 2019
  • June 2019
  • May 2019
  • April 2019
  • March 2019
  • February 2019
  • January 2019
  • December 2018
  • November 2018
  • October 2018
  • September 2018
  • August 2018
  • July 2018
  • June 2018
  • May 2018
  • April 2018
  • March 2018
  • February 2018
  • January 2018
  • December 2017
  • November 2017
  • October 2017
  • September 2017
  • August 2017
  • July 2017
  • June 2017
  • May 2017
  • April 2017
  • March 2017
  • February 2017
  • January 2017
  • December 2016
  • November 2016
  • October 2016
  • September 2016
  • July 2016
  • June 2016
  • May 2016
  • April 2016
  • March 2016
  • February 2016
  • January 2016
  • December 2015
  • November 2015
  • October 2015
  • September 2015
  • August 2015
  • July 2015
  • June 2015
  • May 2015
  • April 2015
  • March 2015
  • February 2015
  • January 2015
  • December 2014
  • November 2014
  • October 2014
  • September 2014
  • August 2014
  • July 2014
  • June 2014
  • May 2014
  • April 2014
  • March 2014
  • February 2014
  • January 2014
  • December 2013
  • November 2013
  • October 2013
  • September 2013
  • August 2013
  • July 2013
  • June 2013
  • May 2013
  • April 2013
  • March 2013
  • February 2013
  • January 2013
  • December 2012
  • November 2012
  • October 2012
  • September 2012
  • August 2012
  • July 2012
  • June 2012
  • May 2012
  • April 2012
  • March 2012
  • February 2012
  • January 2012
  • December 2011
  • November 2011
  • October 2011
  • September 2011
  • August 2011
  • July 2011
  • June 2011
  • May 2011
  • April 2011
  • March 2011
  • February 2011
  • January 2011
  • December 2010
  • November 2010
  • October 2010
  • September 2010
  • August 2010
  • July 2010
  • June 2010
  • May 2010
  • April 2010
  • March 2010
  • February 2010
  • January 2010
  • December 2009
  • November 2009
  • October 2009
  • September 2009
  • August 2009
  • July 2009
  • June 2009
  • May 2009
  • April 2009
  • March 2009
  • February 2009
  • January 2009
  • December 2008
  • November 2008
  • October 2008
  • September 2008
  • August 2008
  • July 2008
  • June 2008
  • May 2008
  • April 2008
  • March 2008
  • February 2008
  • January 2008
  • December 2007
  • November 2007
  • October 2007
  • September 2007
  • August 2007
  • July 2007
  • June 2007
  • May 2007
  • April 2007
  • March 2007
  • February 2007
  • January 2007
  • December 2006
  • November 2006
  • October 2006
  • September 2006
  • August 2006
  • July 2006
  • June 2006
  • May 2006
  • April 2006
  • March 2006
  • February 2006
  • January 2006
  • December 2005
  • November 2005
  • October 2005
  • September 2005
  • August 2005
  • July 2005
  • June 2005
  • May 2005
  • April 2005
  • March 2005
  • February 2005
  • January 2005
  • December 2004
  • November 2004
  • October 2004
  • September 2004
  • August 2004
  • July 2004
  • June 2004
  • May 2004
  • April 2004
  • March 2004

  • RSS

    using the noartist.com theme
    powered by wordpress