2011-11-28
sangsoo-dong.. 2011.11.22


.
2011.11.22
sangsoo-dong.. seoul.

tags:

posted by ssahn at 9:13 am in diary, sangsoo-dong | comments (1)

2011-11-18
choi.jin-seok


.
choi.jin-seok
4th.year.student.. painting.. hongik.
2011.11.. sangsoo-dong.. seoul.

posted by ssahn at 2:32 pm in hongik, one.eye, sangsoo-dong | comments (3)

2011-11-15
ahn.so-hyun.. jeong.joon.. jang.bo-ryung.. seo.ha-nui.. yang.cho-rong


.
ahn.so-hyun.. jeong.joon.. jang.bo-ryung.. seo.ha-nui.. yang.cho-rong
4th.year.students.. painting.. hongik.
2011.11.. sangsoo-dong.. seoul.

posted by ssahn at 8:54 pm in hongik, one.eye, sangsoo-dong | comments (0)

2011-11-08
sang-soo.mart


.
sang-soo.mart
2011.11.2.. sangsoo-dong.. seoul.

tags:

posted by ssahn at 3:49 am in diary, sangsoo-dong | comments (1)

2011-11-03
kim.myung-seok


.
kim.myung-seok
when.he.finished.his.shop.
2011.11.2.. sangsoo-dong.. seoul.

posted by ssahn at 11:50 pm in diary, one.eye, sangsoo-dong | comments (0)

2011-10-31
sang-soo.is..


.
sang-soo.is…” “.
at.sangsu.subway.station.
2011.10.. hongdae_ap.. seoul.

posted by ssahn at 6:53 am in diary, sangsoo-dong | comments (0)

2011-09-10
9.5


.
will.be.demolished
2011.9.5.. sangsoo-dong.. seoul.

tags:

posted by ssahn at 5:44 pm in diary | comments (0)

2011-09-06
kim.gang-soo.. hwang.gui-ja.. park.jeong-sook.. kim.yang-seon


.
kim.gang-soo.. hwang.gui-ja.. park.jeong-sook.. kim.yang-seon
sangsoo-dong.people.
2011.9.2. hongdae_ap.. seoul./

posted by ssahn at 11:27 pm in diary, one.eye, sangsoo-dong | comments (0)

2011-09-01
8.23


.
2011.8.23
sangsoo-dong.. seoul.

tags:

posted by ssahn at 11:44 pm in diary | comments (0)

2011-07-30
7.29


.
sangsoo-dong
2011.7.29.. seoul.

tags:

posted by ssahn at 12:22 pm in sangsoo-dong | comments (0)

 marcel229.jpg

old.data
 • July 2020
 • June 2020
 • May 2020
 • April 2020
 • March 2020
 • February 2020
 • January 2020
 • December 2019
 • November 2019
 • October 2019
 • September 2019
 • August 2019
 • July 2019
 • June 2019
 • May 2019
 • April 2019
 • March 2019
 • February 2019
 • January 2019
 • December 2018
 • November 2018
 • October 2018
 • September 2018
 • August 2018
 • July 2018
 • June 2018
 • May 2018
 • April 2018
 • March 2018
 • February 2018
 • January 2018
 • December 2017
 • November 2017
 • October 2017
 • September 2017
 • August 2017
 • July 2017
 • June 2017
 • May 2017
 • April 2017
 • March 2017
 • February 2017
 • January 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • July 2016
 • June 2016
 • May 2016
 • April 2016
 • March 2016
 • February 2016
 • January 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • October 2015
 • September 2015
 • August 2015
 • July 2015
 • June 2015
 • May 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • October 2014
 • September 2014
 • August 2014
 • July 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • March 2014
 • February 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • September 2012
 • August 2012
 • July 2012
 • June 2012
 • May 2012
 • April 2012
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • April 2011
 • March 2011
 • February 2011
 • January 2011
 • December 2010
 • November 2010
 • October 2010
 • September 2010
 • August 2010
 • July 2010
 • June 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • October 2009
 • September 2009
 • August 2009
 • July 2009
 • June 2009
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • November 2008
 • October 2008
 • September 2008
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • December 2007
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004

 • RSS

  using the noartist.com theme
  powered by wordpress