2024-05-09
chen.jizhou.. han.jianwei.. song.haoduo.. wang.ziyuan.. zhang.jing.. duan.gengxin.. zhou.tong.. wen.yayuan..


.
chen.jizhou.. han.jianwei.. song.haoduo.. wang.ziyuan.. zhang.jing.. duan.gengxin.. zhou.tong.. wen.yayuan.
@guizhou.minzu.univ.
2024.4.. guizhou.. china.

posted by ssahn at 8:45 am in graphic designer, one.eye | comments (0)

2023-12-04
2018-10-24
wen.yayuan.. zhang.zikang.. wang.ziyuan.. kwon.jin.

2018-10-14 12-06-zhangzikang wangziyuan_26
2018-10-14 12-06-zhangzikang wangziyuan_31
.
wen.yayuan.. zhang.zikang.. wang.ziyuan.. kwon.jin.
2018.10.. pati.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 9:07 pm in cafa, one.eye, paju bookcity, pati | comments (0)

2017-09-11
kang.jianlin.. shang.ying.. huang.liling.. gong.jing.. liu.jingrong.. zhang.chen.. wang.ziyuan.. zhao.fadi.. chen.yue.. qiao.chunzhi.. qiao.chunzhi.. han.jianwei.. zhou.bingjie

2017-09-07 16-22-cafa st5_6_resize
.
kang.jianlin.. shang.ying.. huang.liling.. gong.jing.. liu.jingrong.. zhang.chen.. wang.ziyuan.. zhao.fadi.. chen.yue..
qiao.chunzhi.. qiao.chunzhi.. han.jianwei.. zhou.bingjie

grad.students.. studio.5.. school.of.design.. cafa.
2017.9.. beijing.

posted by ssahn at 9:51 pm in cafa, one.eye | comments (0)

2017-04-15
huang.yongsong.. hansheng.magazine.staff.

2017-04-12 21-01-한성_121_resize
.
huang.yongsong.. hansheng.magazine.staff.
2017.4.. beijing.

posted by ssahn at 8:59 pm in one.eye | comments (0)

2015-12-18
huang.liling.. liu.yu.. ma.tao.. xie.liqun.. wang.ziyuan

2015-11-16 16-56-왕즈웬일행XIELIQUN_3_resize
.
huang.liling.. liu.yu.. ma.tao.. xie.liqun.. wang.ziyuan
guests.from.china.. hanyi.staff..
2015.11.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 12:30 pm in one.eye | comments (0)

2015-12-08
liu.shihao.. wang.ziyuan.. wang.sihe.. liu.qilong.. liu.yong.. liu.chang

2015-12-06 17-11-wangziyuan calligraphy_81_resize
.
liu.shihao.. wang.ziyuan.. wang.sihe.. liu.qilong.. liu.yong.. liu.chang
calligraphy.class.
2015.12.. beijing.

posted by ssahn at 9:18 pm in one.eye | comments (0)

2015-05-09
wang.ziyuan

2015-05-05 13-24-tony brown_08_resize
.
wang.ziyuan
prof.. graphic.design.. studio.5.. cafa.
with.tony.brown.
2015.5.. yinchuang.. china

posted by ssahn at 8:03 am in cafa, graphic designer, one.eye | comments (0)

2015-05-03
wang.ziyuan.. xiangxiang.. yang.lei

2015-05-02 11-06-wangziyuan xiangxiang_31_resize
.
wang’s.family
2015.5.. @ningxia.museum.. yinchuan.. china.

posted by ssahn at 10:36 pm in one.eye | comments (0)

2015-04-13
wang.ziyuan

2015-03-27 10-19-wangziyuan_resize
.
wang.ziyuan
prof.. graphic.design.. studio.5.. cafa.
2015.3.. beijing.

posted by ssahn at 8:59 pm in cafa, graphic designer, one.eye | comments (0)

 marcel229.jpg

old.data
 • June 2024
 • May 2024
 • March 2024
 • February 2024
 • January 2024
 • December 2023
 • November 2023
 • October 2023
 • September 2023
 • August 2023
 • July 2023
 • June 2023
 • May 2023
 • April 2023
 • March 2023
 • February 2023
 • January 2023
 • December 2022
 • November 2022
 • October 2022
 • September 2022
 • August 2022
 • July 2022
 • June 2022
 • May 2022
 • April 2022
 • March 2022
 • February 2022
 • January 2022
 • December 2021
 • November 2021
 • October 2021
 • September 2021
 • August 2021
 • July 2021
 • June 2021
 • May 2021
 • April 2021
 • February 2021
 • January 2021
 • December 2020
 • November 2020
 • October 2020
 • September 2020
 • August 2020
 • July 2020
 • June 2020
 • May 2020
 • April 2020
 • March 2020
 • February 2020
 • January 2020
 • December 2019
 • November 2019
 • October 2019
 • September 2019
 • August 2019
 • July 2019
 • June 2019
 • May 2019
 • April 2019
 • March 2019
 • February 2019
 • January 2019
 • December 2018
 • November 2018
 • October 2018
 • September 2018
 • August 2018
 • July 2018
 • June 2018
 • May 2018
 • April 2018
 • March 2018
 • February 2018
 • January 2018
 • December 2017
 • November 2017
 • October 2017
 • September 2017
 • August 2017
 • July 2017
 • June 2017
 • May 2017
 • April 2017
 • March 2017
 • February 2017
 • January 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • July 2016
 • June 2016
 • May 2016
 • April 2016
 • March 2016
 • February 2016
 • January 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • October 2015
 • September 2015
 • August 2015
 • July 2015
 • June 2015
 • May 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • October 2014
 • September 2014
 • August 2014
 • July 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • March 2014
 • February 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • September 2012
 • August 2012
 • July 2012
 • June 2012
 • May 2012
 • April 2012
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • April 2011
 • March 2011
 • February 2011
 • January 2011
 • December 2010
 • November 2010
 • October 2010
 • September 2010
 • August 2010
 • July 2010
 • June 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • October 2009
 • September 2009
 • August 2009
 • July 2009
 • June 2009
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • November 2008
 • October 2008
 • September 2008
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • December 2007
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004

 • RSS

  using the noartist.com theme
  powered by wordpress