2018.10.24
wen.yayuan.. zhang.zikang.. wang.ziyuan.. kwon.jin.

2018-10-14 12-06-zhangzikang wangziyuan_26
2018-10-14 12-06-zhangzikang wangziyuan_31
.
wen.yayuan.. zhang.zikang.. wang.ziyuan.. kwon.jin.
2018.10.. pati.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 9:07 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2018.07.30
wen.yayuan

2018-07-08 16-22-wenyayuan_12_resize
.
wen.yayuan
student.. graphic.design.. cafa.
just.graduated.
2018.7.. beijing.

tags:

posted by ssahn at 7:35 am in cafa, one.eye | comments (0)

2018.01.01
xu.bing

2017-12-27 16-42-xubing_551_resize
.
xu.bing
artist.
2017.12.. beijing.

posted by ssahn at 11:47 am in artist, cafa, one.eye, typography | comments (0)

2017.09.14
wang.xuanzheng

2017-09-12 18-03-王選政_2_resize
.
wang.xuanzheng
prof.. transportation.design.. cafa.
2017.9.. beijing.

tags:

hu.bei.. hu.bao

2017-09-08 11-19-胡貝 胡寶_08_resize
.
hu.bei.. hu.bao
twin.. 3rd.year.students.. vis.com.. cafa.
2017.9.. beijing.

tags: ,

posted by ssahn at 12:39 pm in cafa, one.eye | comments (0)

li.moke.. cui.qunlin.. kong.lingtong

2017-09-06 cafa_李沫可 崔群琳 孔令潼_61_resize
.
li.moke.. cui.qunlin.. kong.lingtong
4th.year.students.. vis.com.. cafa.
2017.9.. beijing.

posted by ssahn at 12:27 pm in cafa, one.eye | comments (0)

2017.09.12
zheng.yan

2017-09-11 17-40-鄭岩_07_resize
.
zheng.yan
prof.. art.history.. cafa.
2017.9.. beijing

tags:

posted by ssahn at 11:54 am in cafa, one.eye | comments (0)

yang.liuqing

2017-09-10 22-10-yangliuqing_3_resize
.
yang.liuqing
grad.student.. school.of.design.. cafa.
2017.9.. beijing

tags:

posted by ssahn at 11:54 am in cafa, one.eye | comments (0)

2017.09.11
kang.jianlin.. shang.ying.. huang.liling.. gong.jing.. liu.jingrong.. zhang.chen.. wang.ziyuan.. zhao.fadi.. chen.yue.. qiao.chunzhi.. qiao.chunzhi.. han.jianwei.. zhou.bingjie

2017-09-07 16-22-cafa st5_6_resize
.
kang.jianlin.. shang.ying.. huang.liling.. gong.jing.. liu.jingrong.. zhang.chen.. wang.ziyuan.. zhao.fadi.. chen.yue..
qiao.chunzhi.. qiao.chunzhi.. han.jianwei.. zhou.bingjie

grad.students.. studio.5.. school.of.design.. cafa.
2017.9.. beijing.

posted by ssahn at 9:51 pm in cafa, one.eye | comments (0)

cafa.3rd.year.students.

2017-09-07 학부3학년전통타이포_resize_resize
.
cafa.3rd.year.students.
graphic.design.major.. cafa.
2017.9.. beijing.

posted by ssahn at 9:13 pm in cafa, one.eye | comments (0)

 marcel229.jpg

old.data
 • December 2018
 • November 2018
 • October 2018
 • September 2018
 • August 2018
 • July 2018
 • June 2018
 • May 2018
 • April 2018
 • March 2018
 • February 2018
 • January 2018
 • December 2017
 • November 2017
 • October 2017
 • September 2017
 • August 2017
 • July 2017
 • June 2017
 • May 2017
 • April 2017
 • March 2017
 • February 2017
 • January 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • July 2016
 • June 2016
 • May 2016
 • April 2016
 • March 2016
 • February 2016
 • January 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • October 2015
 • September 2015
 • August 2015
 • July 2015
 • June 2015
 • May 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • October 2014
 • September 2014
 • August 2014
 • July 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • March 2014
 • February 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • September 2012
 • August 2012
 • July 2012
 • June 2012
 • May 2012
 • April 2012
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • April 2011
 • March 2011
 • February 2011
 • January 2011
 • December 2010
 • November 2010
 • October 2010
 • September 2010
 • August 2010
 • July 2010
 • June 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • October 2009
 • September 2009
 • August 2009
 • July 2009
 • June 2009
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • November 2008
 • October 2008
 • September 2008
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • December 2007
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004

 • RSS

  using the noartist.com theme
  powered by wordpress