2018.07.15
min.byung-geol.. kim.doosup.. ahn.byung-hak.. kim.kyung-sun.. chris.ro.. hahm.don-kyun.. yoon.yeo-kyeong.. lee.jae-ok.. kim.seong-gon.. park.hayan.

2018-06-20_파티 미래위원회_111_resize
2018-06-20_파티 미래위원회_341_resize
.
min.byung-geol.. kim.doosup.. ahn.byung-hak.. kim.kyung-sun.. chris.ro.. hahm.don-kyun.. yoon.yeo-kyeong.. lee.jae-ok.. kim.seong-gon.. park.hayan.
2018.6.. seoul.

posted by ssahn at 3:57 pm in graphic designer, one.eye, pati | comments (0)

2018.06.21
park.hayan.. lee.jae-ok.. oh.jin-kyung.. seo.kyung-bae.. heo.jungwon.

2018-06-20_08 ap 서경배회장_05_resize
2018-06-20_08 ap 서경배회장_08_resize
.
park.hayan.. lee.jae-ok.. oh.jin-kyung.. seo.kyung-bae.. heo.jungwon.
mr.seo(chairman.&.ceo.of.amorepacific).visited.pati.
2018.6.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 3:16 pm in one.eye, pati | comments (0)

2018.05.02
lee.jae-ok

2018-05-01 13-46-재옥_141_resize
.
lee.jae-ok
vice.director.. pati.
2018.5.. paju.geumchon.. korea.

posted by ssahn at 10:00 am in one.eye, pati | comments (0)

2017.12.02
with.kang.dae-in

2017-11-20 13-57-엔담과함께_281_resize
.
pati.tutors.with.kang.dae-in
chair.of.board.. pati.. 3rd.from.left.
2017.11.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 4:49 am in graphic designer, one.eye, pati | comments (0)

2017.04.24
lee.jae-ok

2017-04-22 18-40-이재옥_2_resize
.
lee.jae-ok
vice.director.. pati.
2017.4.. taipei

posted by ssahn at 11:26 pm in one.eye | comments (0)

2017.04.23
mira.lin.. choi.bum.. leo.lin.. wang.zing-gong.. lee.jae-ok.. wu.jiemin.. chi.chien-lung.

2017-04-16 대만사범대 임준량교수_2b_resize
.
mira.lin.. choi.bum.. leo.lin.. wang.zing-gong.. lee.jae-ok.. wu.jiemin.. chi.chien-lung.
with.pati-cafa.students.&.teachers. with.ntnu.profs.. design.on.the.road.
2017.4.. taipei.

posted by ssahn at 10:35 am in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2017.04.22
pati-cafa.students.

2107-05-20 17-16 Huashan 1914 C_051_resize
.
pati-cafa.students.
huang.liling.. kim.ji-hyun.. zhang.xinyi.. xu.tengzan.. cheng.cheng.. wen.yayuan.. cui.qunlin.. cui.tiantu.. wang.tianyao.. zhou.bei.. quan.ying.. zhang.tianyi.. liu.sha.. wang.yihe.. miao.gang.. zhang.yuyang.. shen.ziyu.. he.yifei.. wang.mingyang.. gong.yi.. zhang.kaihang.. kim.layeon.. kim.soyeon.. kim.jiae.. kim.jin-a.. noh.sung-ill.. park.do-hwan.. ahn.jihee.. oh.sunjung.. lee.seo-gyeong.. lee.tae-yeon.. jang.hyeon-jeong.. choi.jiwon.. lee.jae-ok.. choi.bum
‘design.on.the.road’.
2017.4.. huashan.1914.creative.park.. taipei

posted by ssahn at 2:47 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2017.02.04
teachers.. future.education.network

2017-02-04 13-00-거꾸로학교_10_resize
.
teachers.. future.education.network
2017.2.. pati.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 10:06 pm in one.eye, pati | comments (0)

2017.01.03
lee.jae-ok

2016-12-26 17-33-이재옥_1_resize
.
lee.jae-ok
tutor.. vice-director.. pati.
2016.12.. paju.bookcity.. korea

tags:

posted by ssahn at 11:57 am in one.eye, pati | comments (0)

2016.12.17
lucien.bitaux.. han.suyoung.. lee.jae-ok

2016-12-17 20-02-lucien bitaux 한수영 이재옥_101_resize
.
lucien.bitaux.. han.suyoung.. lee.jae-ok
lucien: pati.exchange.student.from.ensad.
han: pati.grad.student.
lee: pati.vice-director.
2016.12.. busan.

posted by ssahn at 9:51 pm in one.eye | comments (0)

 marcel229.jpg

old.data
 • December 2018
 • November 2018
 • October 2018
 • September 2018
 • August 2018
 • July 2018
 • June 2018
 • May 2018
 • April 2018
 • March 2018
 • February 2018
 • January 2018
 • December 2017
 • November 2017
 • October 2017
 • September 2017
 • August 2017
 • July 2017
 • June 2017
 • May 2017
 • April 2017
 • March 2017
 • February 2017
 • January 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • July 2016
 • June 2016
 • May 2016
 • April 2016
 • March 2016
 • February 2016
 • January 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • October 2015
 • September 2015
 • August 2015
 • July 2015
 • June 2015
 • May 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • October 2014
 • September 2014
 • August 2014
 • July 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • March 2014
 • February 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • September 2012
 • August 2012
 • July 2012
 • June 2012
 • May 2012
 • April 2012
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • April 2011
 • March 2011
 • February 2011
 • January 2011
 • December 2010
 • November 2010
 • October 2010
 • September 2010
 • August 2010
 • July 2010
 • June 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • October 2009
 • September 2009
 • August 2009
 • July 2009
 • June 2009
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • November 2008
 • October 2008
 • September 2008
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • December 2007
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004

 • RSS

  using the noartist.com theme
  powered by wordpress