2019-09-06
solbeom.. yusuf.. lobi.

2019-04-19 12-41-솔범 로비 yusuf_051_resize
2019-04-19 12-41-솔범 로비 yusuf_071_resize
.
solbeom.. yusuf.. lobi.
students.. pati.
2019.4.. xinjiang.. china.

posted by ssahn at 10:26 am in one.eye, pati | comments (0)

2017-04-22
pati-cafa.students.

2107-05-20 17-16 Huashan 1914 C_051_resize
.
pati-cafa.students.
huang.liling.. kim.ji-hyun.. zhang.xinyi.. xu.tengzan.. cheng.cheng.. wen.yayuan.. cui.qunlin.. cui.tiantu.. wang.tianyao.. zhou.bei.. quan.ying.. zhang.tianyi.. liu.sha.. wang.yihe.. miao.gang.. zhang.yuyang.. shen.ziyu.. he.yifei.. wang.mingyang.. gong.yi.. zhang.kaihang.. kim.layeon.. kim.soyeon.. kim.jiae.. kim.jin-a.. noh.sung-ill.. park.do-hwan.. ahn.jihee.. oh.sunjung.. lee.seo-gyeong.. lee.tae-yeon.. jang.hyeon-jeong.. choi.jiwon.. lee.jae-ok.. choi.bum
‘design.on.the.road’.
2017.4.. huashan.1914.creative.park.. taipei

posted by ssahn at 2:47 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2015-05-17
chae.yoora.. lee.yoonjae.. lee.jin-hyuk

2015-04-30 08-15-유라윤재탄정_31_resize
.
chae.yoora.. lee.yoonjae.. lee.jin-hyuk
2015.5.. inner.mongolia.

posted by ssahn at 9:00 am in one.eye | comments (0)

2015-05-09
amel.. heather.. hayan

2015-05-08 20-12-아멜해더하얀_21_resize
.
amel.. heather.. hayan
2015.5.. beijing.

posted by ssahn at 7:58 am in one.eye | comments (0)

guang.yu.&.pati+cafa.students.

2015-05-08 16-18-28_resize

2015-05-08 16-18-꽝위_5_resize
.
guang.yu.&.pati+cafa.students.
@tomeetyou.graphics.studio.
2015.5.. beijing

2015-05-06
pati+cafa.. ‘design.on.the.road’

2015-05-06 08-44-베이징서역_281_resize
.
pati+cafa.. ‘design.on.the.road’
back.from.the.northwest.china.
2015.5.. beijing.west.railroad.station.

posted by ssahn at 12:36 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2015-05-04
yang.lin.. chen.peihan

2015-04-29 15-15-yanglin chenpeihan_21_resize
.
yang.lin.. chen.peihan
3rd.year.student.. graphic.design.. studio.5.. cafa.
2015.4.. @mandela.mountain.. inner.mongolia.. china.

posted by ssahn at 10:20 pm in cafa, one.eye | comments (0)

park.hyun-sue

2015-04-29 15-30-박현수_41_resize
.
park.hyun-sue
post.grad.students.. pati.
2015.4.. @mandela.mountain.. inner.mongolia.. china.

posted by ssahn at 10:12 pm in one.eye | comments (0)

2015-05-03
xixia.mausoleum

2015-05-02 17-33-서하왕릉_resize
.
pati.cafa.students.
‘design.on.the.road’.. tangut.script.trip.
2015.5.. @xixia.mausoleum.. yinchuan.. china.

posted by ssahn at 10:20 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2014-04-13
chae.hyun-guk


.
pati.students.with.chae.hyun-guk
chang.tae-won.. @hyoam.high.school.
2014.4.. yangsan.. korea.

posted by ssahn at 7:47 pm in one.eye | comments (0)

 marcel229.jpg

old.data
 • May 2024
 • March 2024
 • February 2024
 • January 2024
 • December 2023
 • November 2023
 • October 2023
 • September 2023
 • August 2023
 • July 2023
 • June 2023
 • May 2023
 • April 2023
 • March 2023
 • February 2023
 • January 2023
 • December 2022
 • November 2022
 • October 2022
 • September 2022
 • August 2022
 • July 2022
 • June 2022
 • May 2022
 • April 2022
 • March 2022
 • February 2022
 • January 2022
 • December 2021
 • November 2021
 • October 2021
 • September 2021
 • August 2021
 • July 2021
 • June 2021
 • May 2021
 • April 2021
 • February 2021
 • January 2021
 • December 2020
 • November 2020
 • October 2020
 • September 2020
 • August 2020
 • July 2020
 • June 2020
 • May 2020
 • April 2020
 • March 2020
 • February 2020
 • January 2020
 • December 2019
 • November 2019
 • October 2019
 • September 2019
 • August 2019
 • July 2019
 • June 2019
 • May 2019
 • April 2019
 • March 2019
 • February 2019
 • January 2019
 • December 2018
 • November 2018
 • October 2018
 • September 2018
 • August 2018
 • July 2018
 • June 2018
 • May 2018
 • April 2018
 • March 2018
 • February 2018
 • January 2018
 • December 2017
 • November 2017
 • October 2017
 • September 2017
 • August 2017
 • July 2017
 • June 2017
 • May 2017
 • April 2017
 • March 2017
 • February 2017
 • January 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • July 2016
 • June 2016
 • May 2016
 • April 2016
 • March 2016
 • February 2016
 • January 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • October 2015
 • September 2015
 • August 2015
 • July 2015
 • June 2015
 • May 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • October 2014
 • September 2014
 • August 2014
 • July 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • March 2014
 • February 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • September 2012
 • August 2012
 • July 2012
 • June 2012
 • May 2012
 • April 2012
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • April 2011
 • March 2011
 • February 2011
 • January 2011
 • December 2010
 • November 2010
 • October 2010
 • September 2010
 • August 2010
 • July 2010
 • June 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • October 2009
 • September 2009
 • August 2009
 • July 2009
 • June 2009
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • November 2008
 • October 2008
 • September 2008
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • December 2007
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004

 • RSS

  using the noartist.com theme
  powered by wordpress