2014-08-09
lu.jingren.group.&.’carrier.week’.participants.

lu jingren
.
chinese.book.designer.lu.jingren.&.
graphic.designers.from.beijing.. paperlogue.
pati.’carrier.week’.participants.
2014.8.. pati.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 9:31 pm in one.eye | comments (0)

2013-08-15
lu.jingren…


.
lu.jingren.&.designers.from.china.
2013.8.14.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 7:59 am in one.eye | comments (0)

2012-10-16
lu.jingren


.
lu.jingren
book.designer.
2012.9.. hong.kong.

posted by ssahn at 8:52 am in one.eye | comments (0)

2012-07-03
zhang.jianguo.. zhi.ziwei.. wang.min.. wang.xu.. qiu.zhenzhong.. kan.taikeung.. lu.jingren.. imada.kinichi.. li.shaobo


.
zhang.jianguo.. zhi.ziwei.. wang.min.. wang.xu.. qiu.zhenzhong.. kan.taikeung.. lu.jingren.. imada.kinichi.. li.shaobo
jury.. founder(fangzheng).type.design.competition.
2012.1.. beijing

posted by ssahn at 10:15 am in one.eye | comments (0)

2012-02-17
lu.jingren


.
lu.jingren
book.designer.
2012.2.. @hongik.. seoul.

2011-08-30
typojanchi.d-1


.
katsumi.asaba.. hara.kenya.. lu.jingren.. hiroano.kouga.. shur.ki-heun.. kim.doo-seop.. lee.byung-joo.. niijima.minoru.. stanley.wong.. pan.qin.. choi.sung-min.. min.byung-geol.. chung.byung-kyu.. yoshihisa.. lee.kenchai.. lee.dong-guk.. kim.kyung-sun.. tommy.lee.. kan.taikeung..
typojanchi.2011.participants.
at.welcoming.dinner.
2011.8.29.. seoul.

posted by ssahn at 8:11 am in one.eye | comments (0)

2011-08-12
choi.yoon-jeong


.
choi.yoon-jeong
grad.student.. graphic.design.. tsinghua.univ.
assistant.of.prof.lu.jingren.
2011.8.. hongdae_ap.. seoul.

posted by ssahn at 12:37 pm in one.eye | comments (0)

2011-04-10
sugiura.kohei.. lu.jingren.. kirti.trivedi


.
sugiura.kohei.. lu.jingren.. kirti.trivedi
graphic.designers.
2007.11.. singapore.

posted by ssahn at 12:56 pm in one.eye | comments (1)

2010-08-20
lu.jingren

IMG_0007_lujingren-resize.JPG
.
lu.jingren. wang.ziyuan..
ye.chao.. yang.jing.. huang.xiaofei.. lu.min.. tao.lei.. choi.yoon-jeong.. xia.huilin.. wang.lina..
may.unjie..

@lu.jingren.studio.2010.8.. beijing.

posted by ssahn at 5:40 pm in one.eye | comments (0)

2008-12-01
lu.min.. lu.jingren

lujiingrenMin_4_resize.JPG
.
lu.min.. lu.jingren
father.&.son.. book.designer.
2008.11.. hongdae_ap.. seoul.

posted by ssahn at 11:57 pm in one.eye | comments (0)

 marcel229.jpg

old.data
 • June 2024
 • May 2024
 • March 2024
 • February 2024
 • January 2024
 • December 2023
 • November 2023
 • October 2023
 • September 2023
 • August 2023
 • July 2023
 • June 2023
 • May 2023
 • April 2023
 • March 2023
 • February 2023
 • January 2023
 • December 2022
 • November 2022
 • October 2022
 • September 2022
 • August 2022
 • July 2022
 • June 2022
 • May 2022
 • April 2022
 • March 2022
 • February 2022
 • January 2022
 • December 2021
 • November 2021
 • October 2021
 • September 2021
 • August 2021
 • July 2021
 • June 2021
 • May 2021
 • April 2021
 • February 2021
 • January 2021
 • December 2020
 • November 2020
 • October 2020
 • September 2020
 • August 2020
 • July 2020
 • June 2020
 • May 2020
 • April 2020
 • March 2020
 • February 2020
 • January 2020
 • December 2019
 • November 2019
 • October 2019
 • September 2019
 • August 2019
 • July 2019
 • June 2019
 • May 2019
 • April 2019
 • March 2019
 • February 2019
 • January 2019
 • December 2018
 • November 2018
 • October 2018
 • September 2018
 • August 2018
 • July 2018
 • June 2018
 • May 2018
 • April 2018
 • March 2018
 • February 2018
 • January 2018
 • December 2017
 • November 2017
 • October 2017
 • September 2017
 • August 2017
 • July 2017
 • June 2017
 • May 2017
 • April 2017
 • March 2017
 • February 2017
 • January 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • July 2016
 • June 2016
 • May 2016
 • April 2016
 • March 2016
 • February 2016
 • January 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • October 2015
 • September 2015
 • August 2015
 • July 2015
 • June 2015
 • May 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • October 2014
 • September 2014
 • August 2014
 • July 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • March 2014
 • February 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • September 2012
 • August 2012
 • July 2012
 • June 2012
 • May 2012
 • April 2012
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • April 2011
 • March 2011
 • February 2011
 • January 2011
 • December 2010
 • November 2010
 • October 2010
 • September 2010
 • August 2010
 • July 2010
 • June 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • October 2009
 • September 2009
 • August 2009
 • July 2009
 • June 2009
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • November 2008
 • October 2008
 • September 2008
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • December 2007
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004

 • RSS

  using the noartist.com theme
  powered by wordpress